JAK

Quality, Safety og Environment

Vår politikk sier at vi skal drive vår virksomhet på en måte som ivaretar helse og sikkerhet for alle ansatte og andre personer, bevarer miljøet og unngår skade på eiendom.

Vi har alltid:
Overholdt alle juridiske krav. Forpliktet oss til et mål om null ulykker. Kontinuerlig forbedre våre QSE-prosesser. Spare energi og forplikte seg til gjenvinning. Minimere avfall og utslipp. Være engasjert med kunder og partnere for å bygge tillit. Fremme en kultur som unngår trusler og aggresjon.

Vi skal aldri:
Besitte eller bruke forbudte stoffer.

La oss:
Overgå våre kunders forventninger, og være deres samarbeidspartner av valget. Oppnå gjennomgående god helse, sikkerhet og miljøvennlighet.

Vi er ISO Sertifiserte

ISO9001 certificate
ISO 9001:2015 [PDF 788Kb]

Vi er AS Sertifiserte

AS9120 certificate
AS 9120B [PDF 801Kb]