JAK

Brannbeskyttelse

Jak. J. Alveberg var først ute med brannhemmende malinger i Norge og allerede i 1947 gjennomgikk et av våre produkter testing på Norsk Brannlaboratorium. Testingen resulterte i godkjenning for bruk som brannbeskyttelse på bærende stålkonstruksjoner i bygg.

Vi har videreført denne tradisjonen og vi er i dag en ledende leverandør av brannbeskyttende malinger og lakker for:

  • Tre
  • Stål
  • Elektriske kabler

Din sikkerhet er vårt mål
Det er liten tvil om at det i vårt moderne samfunn har oppstått en økende fare for brann innen en rekke områder. Som en konsekvens av dette har fokusering på brannsikring og begrensning av skadeomfang ved brann derfor også økt. KBS sine produkter brukes først og fremst til å minimalisere skadene i tilfelle brann gjennom å forhindre spredning til tilstøtende rom og områder.


Tre

Treverk brenner! - det vet alle.

Innvendig brannbeskyttelse:
Treverk er et vakkert byggemateriale som mange vil bruke, men som, på grunn av brennbarheten, har begrensninger. Våre produkter gjør at treverk kan benyttes, også i områder der det stilles krav til ubrennbarhet og brannspredning. Dette kan for eksempel være i rømningsveier, trapper eller forsamlingslokaler, klasserom, konferanserom og så videre.

Vi leverer produkter som gir en dokumentert beskyttelse i henhold til dagens lover og regler, både som klar lakk, og som en hvitpigmentert maling.

Brannmalinger må overmales med oljebasert lakk eller maling for å hindre luftfuktighet i å ødlegge egenskapene mot brannbeskyttelses.


Stål

Når temperaturen stiger under en brann, reduseres bæreevnen til stålbjelker og søyler i et bygg. Dette resulterer i at bygg raser sammen når stålet har nådd en temperatur som reduserer stålets bæreevne.Myndighetene stiller krav til beskyttelse mot brann i «Plan og Bygningsloven».

Brannbeskyttelse av stål kan gjøres ved å kle inn stålet med isolerende plater, eller også ved å påføre brannbeskyttende maling.

Denne malingen har den egenskap at den sveller opp når den blir utsatt for varme, og danner et isolerende skum lag på flere centimeter, som bidrar til å redusere temperaturøkingen i stålet.

Vi kan tilby velprøvde og dokumenterte løsninger på dette problemet, og vi har lang erfaring med brannbeskyttelse. Faktisk så var vi det første selskap som utførte normert branntest i Norge. Vi har også lang erfaring med branntekniske dimensjoneringer, og beregninger. Spør oss om råd!


Kabel

Beskytt liv og verdier

Det er ofte de små hullene som skaper de store brannene

Brannseksjonering vil si at en bygning deles opp i separate enheter – som vanntette skott i et skip. En branncelle vil si en avgrenset del av bygning der en brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygningen i løpet av fastsatt tid. Skal brannseksjoneringen ha noen hensikt må den gjøres komplett.

Vi har velprøvde og dokumenterte løsninger for brannbeskyttelse av kabelinstallasjoner. Våre løsninger hindrer brann fra å spre seg langs kablene (IEC 60332-3), fra en branncelle til en annen langs kabler, rør og ventillasjonskanaler i inntil 4 timer ved en brann.

Dersom du trenger spesielle løsninger, har vi lang erfaring i å spesialdesigne branntekniske løsninger for nesten et hvert formål.


Annet

Jak J Alveberg er spesialister på å designe og skreddersy løsninger.

Se noen av våre referanser.