JAK

Fugemasser og membraner

Jak. J. Alveberg tilbyr en rekke fugemasser og membraner til bygg- og anleggssektoren. Mest kjent er kanskje Polyuretan fugemassen «Vulkem 116» , blikkenslagernes favoritt når det stilles strenge krav til kvalitet under vanskelige forhold.

«Vulkem 116» er i tillegg til å være blikkenslagernes favoritt også et glimrende valg for mange andre fugejobber på byggeplassen: Den hefter på de fleste underlag uten bruk av primer, kan overmales og tåler konstant neddykking i vann. «Vulkem 116» møter eller overgår alle relevante industristandarder for fugemasser når det gjelder vedheft, fleksibilitet og levetid.

Vi tilbyr også flytende membraner basert på polyuretan eller akryl til bruk på balkonger, bruer, parkeringsarealer og underjordiske strukturer.

Ta kontakt så finner vi helt sikkert den riktige løsningen for dine fuge/membran problemer.


Selants Construction

Dersom du ikke finner en løsning på malingsproblemer, fugeproblemer, problemer med brannsikring eller andre problemer som omfatter belegg eller kjemikalier, så ta kontakt!

Har vi ikke tilgang på løsningene selv, så vet vi hvor de finnes!