JAK

Korrosjonsbeskyttelse

Jak. J. Alveberg AS har levert løsninger for korrosjonsbeskyttelse av metaller siden oppstarten i 1917, og dette er fortsatt et av våre viktigste områder.

I dag leverer vi korrosjonsbeskyttende malinger til områder som:

  • Ballastanker på skip.
  • Galvaniserte høyspentmaster.
  • Stålkonstruksjoner innenfor vannkraftsektoren.
  • Tanker, spuntvegger, osv.

Kort sagt tilbyr vi skreddersydde løsninger for de fleste underlag og miljøer. Kontakt oss så hjelper vi deg med å finne best mulig løsning for ditt korrosjonsproblem.

Kraftstasjon

Jak har godkjente løsninger på korrosjons problemer i kraftverk.

Vi har i dag 3 produkter med godkjennelse for vannveier i kraftanlegg:

  • Practon 85 Light, en 2 komponent epoksy med høyt tørrstoffinnhold
  • Versapox, 2 komponent løsemiddelfri epoksy
  • Humidur, 2 komponent løsemiddelfri epoksy med helt spesielle egenskaper

Vi har gjennom årene levert løsninger til flere ti-talls kraftverk.

For mer informasjon, gå til Acotec


Rørgater

Korroderte eller begrodde rørgater er dårlig driftsøkonomi for kraftverk. Det fører til effekttap som i mange tilfeller betyr tapte inntekter i millionklassen.

Det sier seg derfor selv at en oppgradering av rørgater er god økonomi. Ny korrosjonsbehandling er kostbart, men er likevel en meget god investering med kort tilbakebetalings tid.

Våre produkter har bevist, etter mange års bruk, at de gir god beskyttelse, og glatte rør i flere tiår. Det samme er tilfellet med utvendig beskyttelse av rørgater.

Lysekte produkter med gode påføringsegenskaper og lang levetid gir det brukeren ønsker:

  • Lav kostnad pr. kvadratmeter pr. års levetid = Kosteffektiv løsning
  • Flere av løsningene våre er godkjente for bruk i drikkevann.

Luker

Kommer snart


Master

Kommer snart